User Tools

Site Tools


2016--15727-ianmorison-la-gi

Ianmorison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. D. Schmadel và F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 10 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15727
Tên thay thế 1990 TO9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9706784
Viễn điểm quỹ đạo 2.5954514
Độ lệch tâm 0.1368277
Chu kỳ quỹ đạo 1260.0152399
Độ bất thường trung bình 17.78805
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23631
Kinh độ của điểm nút lên 277.08406
Acgumen của cận điểm 126.98924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

15727 Ianmorison (1990 TO9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 10 năm 1990 bởi L. D. Schmadel và F. Borngen ở Tautenburg. Nó được đặt theo tên Ian Morison, Gresham Professor of Astronomy, Gresham College, London. He is also associated with Jodcast podcast.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15727 Ianmorison
2016--15727-ianmorison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)