User Tools

Site Tools


2017--10992-veryuslaviya-la-gi

10992 Veryuslaviya là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1326.7425187 ngày (3.63 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1974.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2017--10992-veryuslaviya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)