User Tools

Site Tools


2018--11154-kobushi-la-gi

Kobushi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 28 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11154
Tên thay thế 1997 YD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0658266
Viễn điểm quỹ đạo 2.5684304
Độ lệch tâm 0.1084540
Chu kỳ quỹ đạo 1288.3195900
Độ bất thường trung bình 162.39305
Độ nghiêng quỹ đạo 5.15247
Kinh độ của điểm nút lên 329.60318
Acgumen của cận điểm 319.21058
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11154 Kobushi (1997 YD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 12 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11154 Kobushi
2018--11154-kobushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)