User Tools

Site Tools


2020--11592-clintkelly-la-gi

Clintkelly
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 23 tháng 3 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11592
Tên thay thế 1995 FA7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9140323
Viễn điểm quỹ đạo 2.5405715
Độ lệch tâm 0.1406498
Chu kỳ quỹ đạo 1214.1352049
Độ bất thường trung bình 263.54499
Độ nghiêng quỹ đạo 3.96833
Kinh độ của điểm nút lên 139.89691
Acgumen của cận điểm 130.64595
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

11592 Clintkelly (1995 FA7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 3 năm 1995 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11592 Clintkelly
2020--11592-clintkelly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)