User Tools

Site Tools


2021--11779-zernike-la-gi

Zernike
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11779
Đặt tên theo Frits Zernike
Tên thay thế 4197 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3312228
Viễn điểm quỹ đạo 2.9145100
Độ lệch tâm 0.1111927
Chu kỳ quỹ đạo 1551.5389564
Độ bất thường trung bình 88.23339
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68043
Kinh độ của điểm nút lên 69.70700
Acgumen của cận điểm 290.95982
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11779 Zernike (4197 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977, bởi Cornelis Johannes van Houten và I. van Houten.[1]

  1. ^ 11779 Zernike (4197 T-3). JPL Solar System Dynamics.
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11779 Zernike
2021--11779-zernike-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)