User Tools

Site Tools


2023--12387-tomokofujiwara-la-gi

12387 Tomokofujiwara (tên chỉ định: 1994 UT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 28 tháng 10 năm 1994. Nó được đặt theo tên Tomoko Fujiwara, an assistant professor of astronomy ở Kyushu University.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2023--12387-tomokofujiwara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)