User Tools

Site Tools


2025--13069-umbertoeco-la-gi

13069 Umbertoeco (tên chỉ định: 1991 RX1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence in France ngày 6 tháng 9 năm 1991. Nó được đặt theo tên Umberto Eco, an Italian philosopher và novelist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13069 Umbertoeco
2025--13069-umbertoeco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)