User Tools

Site Tools


2026--13305-danielang-la-gi

Danielang
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13305
Tên thay thế 1998 RD54
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2068854
Viễn điểm quỹ đạo 2.6184382
Độ lệch tâm 0.0852902
Chu kỳ quỹ đạo 1368.8097386
Độ bất thường trung bình 281.66862
Độ nghiêng quỹ đạo 4.91677
Kinh độ của điểm nút lên 225.70613
Acgumen của cận điểm 49.59812
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

13305 Danielang (1998 RD54) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13305 Danielang
2026--13305-danielang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)