User Tools

Site Tools


2027--13652-elowitz-la-gi

Elowitz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 31 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13652
Tên thay thế 1997 BV8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7954303
Viễn điểm quỹ đạo 2.6365665
Độ lệch tâm 0.1897872
Chu kỳ quỹ đạo 1204.9044027
Độ bất thường trung bình 306.40446
Độ nghiêng quỹ đạo 6.03566
Kinh độ của điểm nút lên 140.40396
Acgumen của cận điểm 194.39283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13652 Elowitz (1997 BV8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 1 năm 1997 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13652 Elowitz
2027--13652-elowitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)