User Tools

Site Tools


2028--13921-sgarbini-la-gi

Sgarbini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13921
Tên thay thế 1985 RP
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7633023
Viễn điểm quỹ đạo 2.8209969
Độ lệch tâm 0.2307211
Chu kỳ quỹ đạo 1267.5435063
Độ bất thường trung bình 165.78576
Độ nghiêng quỹ đạo 8.00909
Kinh độ của điểm nút lên 166.87477
Acgumen của cận điểm 226.19034
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

13921 Sgarbini (1985 RP) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1985 bởi E. Bowell ở Trạm Anderson Mesa thuộc đài thiên văn Lowell.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13921 Sgarbini
2028--13921-sgarbini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)