User Tools

Site Tools


2029--14244-labnow-la-gi

Labnow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 3 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14244
Tên thay thế 2000 AT29
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5203067
Viễn điểm quỹ đạo 2.8278771
Độ lệch tâm 0.0575093
Chu kỳ quỹ đạo 1597.2133242
Độ bất thường trung bình 109.31519
Độ nghiêng quỹ đạo 4.47118
Kinh độ của điểm nút lên 47.80444
Acgumen của cận điểm 277.73316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

14244 Labnow (2000 AT29) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14244 Labnow
2029--14244-labnow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)