User Tools

Site Tools


2030--14617-lasvergnas-la-gi

Lasvergnas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 21 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14617
Tên thay thế 1998 UA4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4207734
Viễn điểm quỹ đạo 3.3574942
Độ lệch tâm 0.1621110
Chu kỳ quỹ đạo 1793.7004344
Độ bất thường trung bình 73.58874
Độ nghiêng quỹ đạo 12.13355
Kinh độ của điểm nút lên 110.90723
Acgumen của cận điểm 246.65747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

14617 Lasvergnas (1998 UA4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 10 năm 1998 bởi Khảo sát tiểu hành tinh OCA-DLR ở Caussols.

As mentionned in the JPL Small-body Database Browser, "Olivier Las Vergnas (b. 1954) is a former member thuộc Association Astronomique de Paris en Sorbonne, founder of the astronomy section of the Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse và currently president thuộc Association Française d´Astronomie".

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14617 Lasvergnas
2030--14617-lasvergnas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)