User Tools

Site Tools


2031--15382-vian-la-gi

15382 Vian là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1252.4138102 ngày (3.43 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2031--15382-vian-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)