User Tools

Site Tools


2032--10823-sakaguchi-la-gi

10823 Sakaguchi (1993 SM1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami. Tiểu hành tinh được đặt tên theo tên của Naoto Sakaguchi, một nhà thiên văn học nghiệp dư.[1]

2032--10823-sakaguchi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)