User Tools

Site Tools


2033--15728-karlmay-la-gi

Karlmay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15728
Tên thay thế 1990 TG11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1194526
Viễn điểm quỹ đạo 2.4967758
Độ lệch tâm 0.0817384
Chu kỳ quỹ đạo 1280.8089248
Độ bất thường trung bình 101.85317
Độ nghiêng quỹ đạo 2.49108
Kinh độ của điểm nút lên 277.80308
Acgumen của cận điểm 350.50107
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15728 Karlmay (1990 TG11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1990 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

Nó được đặt theo tên the German writer Karl May.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15728 Karlmay
  • Asteroid Karlmay: Discovery Circumstances
2033--15728-karlmay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)