User Tools

Site Tools


2034--10996-armandspitz-la-gi

10996 Armandspitz (tên chỉ định: 1978 NX7) là một tiểu hành tinh nằm ở rìa ngoài của vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Schelte J. Bus ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 7 tháng 7 năm 1978. Nó được đặt theo tên Armand Spitz, an American planetarium designer.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  • JPL Small-Body Database Browser
2034--10996-armandspitz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)