User Tools

Site Tools


2035--11155-kinpu-la-gi

Kinpu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11155
Tên thay thế 1997 YW13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0262706
Viễn điểm quỹ đạo 2.5531070
Độ lệch tâm 0.1150454
Chu kỳ quỹ đạo 1265.5028048
Độ bất thường trung bình 317.43686
Độ nghiêng quỹ đạo 5.42972
Kinh độ của điểm nút lên 258.72924
Acgumen của cận điểm 265.73464
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

11155 Kinpu (1997 YW13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11155 Kinpu
2035--11155-kinpu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)