User Tools

Site Tools


2036--11356-chuckjones-la-gi

Chuckjones
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. B. Zoltowski
Nơi khám phá Woomera
Ngày khám phá 18 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11356
Đặt tên theo Chuck Jones
Tên thay thế 1997 YA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6957857
Viễn điểm quỹ đạo 3.3703851
Độ lệch tâm 0.1112068
Chu kỳ quỹ đạo 1929.4137900
Độ bất thường trung bình 347.65095
Độ nghiêng quỹ đạo 12.38828
Kinh độ của điểm nút lên 69.45422
Acgumen của cận điểm 333.18758
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

11356 Chuckjones (1997 YA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 12 năm 1997 bởi F. B. Zoltowski ở Woomera.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11356 Chuckjones
2036--11356-chuckjones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)