User Tools

Site Tools


2037--11593-uchikawa-la-gi

Uchikawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 20 tháng 4 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11593
Tên thay thế 1995 HK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0090032
Viễn điểm quỹ đạo 2.4209400
Độ lệch tâm 0.0929892
Chu kỳ quỹ đạo 1204.0670576
Độ bất thường trung bình 350.11166
Độ nghiêng quỹ đạo 2.59258
Kinh độ của điểm nút lên 132.22584
Acgumen của cận điểm 77.58161
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

11593 Uchikawa (1995 HK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1995 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11593 Uchikawa
2037--11593-uchikawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)