User Tools

Site Tools


2038--12007-fermat-la-gi

Fermat
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12007
Đặt tên theo Pierre de Fermat
Tên thay thế 1996 TD7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0354594
Viễn điểm quỹ đạo 2.4840050
Độ lệch tâm 0.0992475
Chu kỳ quỹ đạo 1240.7488816
Độ bất thường trung bình 6.73125
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36390
Kinh độ của điểm nút lên 33.45361
Acgumen của cận điểm 154.82036
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

12007 Fermat (1996 TD7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1996 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12007 Fermat
2038--12007-fermat-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)