User Tools

Site Tools


2039--12187-lenagoryunova-la-gi

Lenagoryunova
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12187
Tên thay thế 1977 RL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0228261
Viễn điểm quỹ đạo 3.3038201
Độ lệch tâm 0.2404879
Chu kỳ quỹ đạo 1587.5747930
Độ bất thường trung bình 7.56350
Độ nghiêng quỹ đạo 13.29937
Kinh độ của điểm nút lên 193.90160
Acgumen của cận điểm 195.73496
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

12187 Lenagoryunova (1977 RL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12187 Lenagoryunova
2039--12187-lenagoryunova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)