User Tools

Site Tools


2040--12388-kikunokai-la-gi

12388 Kikunokai (tên chỉ định: 1994 VT6) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 1 tháng 11 năm 1994. Nó được đặt theo tên Kikunokai, a Japanese dance troupe.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2040--12388-kikunokai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)