User Tools

Site Tools


2041--12580-antonini-la-gi

Antonini
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Bernasconi
Nơi khám phá St. Michel sur Meurthe
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12580
Tên thay thế 1999 RM33
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2982387
Viễn điểm quỹ đạo 3.8174677
Độ lệch tâm 0.2484143
Chu kỳ quỹ đạo 1953.0950127
Độ bất thường trung bình 220.78702
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55721
Kinh độ của điểm nút lên 41.44947
Acgumen của cận điểm 308.86171
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12580 Antonini (1999 RM33) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi L. Bernasconi ở St. Michel sur Meurthe.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12580 Antonini
2041--12580-antonini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)