User Tools

Site Tools


2042--12810-okumiomote-la-gi

Okumiomote
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate, K. Watanabe
Nơi khám phá Đài thiên văn Kitami
Ngày khám phá 17 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12810
Tên thay thế 1996 BV = 1990 UC14 = 1998 MR27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9767810
Viễn điểm quỹ đạo 3.1898888
Bán trục lớn 2.5833349
Độ lệch tâm 0.2347949
Chu kỳ quỹ đạo 2068.7282080
Độ bất thường trung bình 138.89894
Độ nghiêng quỹ đạo 14.09439
Kinh độ của điểm nút lên 110.81144
Acgumen của cận điểm 241.75522
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

12810 Okumiomote (1996 BV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 1 năm 1996 bởi Kin Endate và Kazuo Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaido, Nhật Bản.

It đặt tên theo the region Okumiomote (奥三面) in northern Niigata Prefecture, và proposed bởi Shigemi Numazawa.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13039 Awashima
  • Japan Planetarium Lab. - 小惑星 「おくみおもて」 誕生
2042--12810-okumiomote-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)