User Tools

Site Tools


2043--13070-seanconnery-la-gi

13070 Seanconnery
Khám phá
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Ngày khám phá ngày 8 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Đặt tên theo Sean Connery
Tên thay thế 1991 RO2
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 28 tháng 12 năm 2006 (JD 2454097.5)
Cận điểm quỹ đạo ?
Viễn điểm quỹ đạo ?
Bán trục lớn 363.267 Gm (2.428 AU)
Độ lệch tâm 0.238
Chu kỳ quỹ đạo ? d (? a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 ? km/s
Độ bất thường trung bình
Độ nghiêng quỹ đạo
Kinh độ của điểm nút lên
Acgumen của cận điểm
Đặc trưng vật lý
Kích thước ? km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu ~0.1?
Nhiệt độ ~156 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 18.44?

13070 Seanconnery là một tiểu hành tinh được đặt tên theo tên diễn viên Sean Connery. Hành tinh này được phát hiện vào năm 1991 và được đặt tên năm 2006.

  • Asteroids – Dynamic Site
2043--13070-seanconnery-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)