User Tools

Site Tools


2044--13315-hilana-la-gi

Hilana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13315
Tên thay thế 1998 RX71
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2095567
Viễn điểm quỹ đạo 2.6515099
Độ lệch tâm 0.0909169
Chu kỳ quỹ đạo 1384.0468075
Độ bất thường trung bình 85.53622
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85192
Kinh độ của điểm nút lên 18.66805
Acgumen của cận điểm 104.71165
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13315 Hilana (1998 RX71) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13315 Hilana
2044--13315-hilana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)