User Tools

Site Tools


2045--13653-priscus-la-gi

Priscus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi V. S. Casulli
Nơi khám phá Colleverde di Guidonia
Ngày khám phá 9 tháng 2 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13653
Tên thay thế 1997 CT16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8208246
Viễn điểm quỹ đạo 2.5517278
Độ lệch tâm 0.1671571
Chu kỳ quỹ đạo 1180.7446524
Độ bất thường trung bình 79.36640
Độ nghiêng quỹ đạo 4.59871
Kinh độ của điểm nút lên 128.82055
Acgumen của cận điểm 135.19884
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

13653 Priscus (1997 CT16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 2 năm 1997 bởi V. S. Casulli ở Colleverde di Guidonia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13653 Priscus
2045--13653-priscus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)