User Tools

Site Tools


2046--13922-kremenia-la-gi

Kremenia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13922
Tên thay thế 1985 SX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2491244
Viễn điểm quỹ đạo 2.9928872
Độ lệch tâm 0.1418850
Chu kỳ quỹ đạo 1549.8882552
Độ bất thường trung bình 95.84624
Độ nghiêng quỹ đạo 3.66834
Kinh độ của điểm nút lên 323.55858
Acgumen của cận điểm 78.73644
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

13922 Kremenia (1985 SX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13922 Kremenia
2046--13922-kremenia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)