User Tools

Site Tools


2047--14250-kathleenmartin-la-gi

Kathleenmartin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14250
Tên thay thế 2000 AJ63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8750366
Viễn điểm quỹ đạo 2.6660838
Độ lệch tâm 0.1741965
Chu kỳ quỹ đạo 1249.6775138
Độ bất thường trung bình 239.04671
Độ nghiêng quỹ đạo 5.33409
Kinh độ của điểm nút lên 346.62965
Acgumen của cận điểm 38.01109
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

14250 Kathleenmartin (2000 AJ63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 14250 Kathleenmartin
2047--14250-kathleenmartin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)