User Tools

Site Tools


2048--14619-plotkin-la-gi

Plotkin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14619
Tên thay thế 1998 UF9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0560941
Viễn điểm quỹ đạo 2.4196853
Độ lệch tâm 0.0812353
Chu kỳ quỹ đạo 1222.8028271
Độ bất thường trung bình 154.08986
Độ nghiêng quỹ đạo 4.71209
Kinh độ của điểm nút lên 5.74666
Acgumen của cận điểm 162.25774
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

14619 Plotkin (1998 UF9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14619 Plotkin
2048--14619-plotkin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)