User Tools

Site Tools


2049--15019-gingold-la-gi

Gingold
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15019
Tên thay thế 1998 SW75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9209544
Viễn điểm quỹ đạo 2.4914024
Độ lệch tâm 0.1292842
Chu kỳ quỹ đạo 1196.9041277
Độ bất thường trung bình 110.99139
Độ nghiêng quỹ đạo 3.09667
Kinh độ của điểm nút lên 134.44045
Acgumen của cận điểm 100.93542
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

15019 Gingold (1998 SW75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15019 Gingold
2049--15019-gingold-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)