User Tools

Site Tools


2050--15384-samkov-la-gi

15384 Samková là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1838.8517188 ngày (5.03 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
2050--15384-samkov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)