User Tools

Site Tools


2051--15729-yumikoitahana-la-gi

Yumikoitahana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Takahashi và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15729
Tên thay thế 1990 UB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8980028
Viễn điểm quỹ đạo 2.6724180
Độ lệch tâm 0.1694407
Chu kỳ quỹ đạo 1261.7918833
Độ bất thường trung bình 2.97414
Độ nghiêng quỹ đạo 3.20633
Kinh độ của điểm nút lên 285.09758
Acgumen của cận điểm 141.57856
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

15729 Yumikoitahana (1990 UB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1990 bởi A. Takahashi và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15729 Yumikoitahana
2051--15729-yumikoitahana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)