User Tools

Site Tools


2054--11156-al-khwarismi-la-gi

Al-Khwarismi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 31 tháng 12 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11156
Đặt tên theo Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizmī
Tên thay thế 1997 YP14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6699016
Viễn điểm quỹ đạo 3.1186792
Độ lệch tâm 0.0775281
Chu kỳ quỹ đạo 1798.5047232
Độ bất thường trung bình 132.71849
Độ nghiêng quỹ đạo 1.13924
Kinh độ của điểm nút lên 330.98598
Acgumen của cận điểm 49.11493
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11156 Al-Khwarismi (1997 YP14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 12 năm 1997 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11156 Al-Khwarismi
2054--11156-al-khwarismi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)