User Tools

Site Tools


2055--11359-piteglio-la-gi

Piteglio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Tesi và V. Cecchini
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 27 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11359
Đặt tên theo Piteglio
Tên thay thế 1998 BP24
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0302871
Viễn điểm quỹ đạo 3.0302541
Độ lệch tâm 0.1976008
Chu kỳ quỹ đạo 1470.1067873
Độ bất thường trung bình 127.11246
Độ nghiêng quỹ đạo 12.25403
Kinh độ của điểm nút lên 307.58469
Acgumen của cận điểm 280.31469
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

11359 Piteglio (1998 BP24) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1998 bởi L. Tesi và V. Cecchini ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11359 Piteglio
2055--11359-piteglio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)