User Tools

Site Tools


2056--11595-monsummano-la-gi

Monsummano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Boattini và L. Tesi
Nơi khám phá San Marcello Pistoiese
Ngày khám phá 23 tháng 5 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11595
Đặt tên theo Monsummano Terme
Tên thay thế 1995 KN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0914383
Viễn điểm quỹ đạo 2.4248239
Độ lệch tâm 0.0738189
Chu kỳ quỹ đạo 1239.4304555
Độ bất thường trung bình 298.18629
Độ nghiêng quỹ đạo 4.99338
Kinh độ của điểm nút lên 76.27220
Acgumen của cận điểm 83.53673
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11595 Monsummano (1995 KN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 5 năm 1995 bởi A. Boattini và L. Tesi ở San Marcello Pistoiese.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11595 Monsummano
2056--11595-monsummano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)