User Tools

Site Tools


2057--11782-nikolajivanov-la-gi

11782 Nikolajivanov là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1365.7364939 ngày (3.74 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 10 năm 1969.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
2057--11782-nikolajivanov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)