User Tools

Site Tools


2058--12008-kandrup-la-gi

Kandrup
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. B. Spahr
Nơi khám phá Catalina [cần định hướng]
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12008
Đặt tên theo Henry Kandrup
Tên thay thế 1996 TY9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.3649347
Viễn điểm quỹ đạo 2.6280709
Độ lệch tâm 0.3163372
Chu kỳ quỹ đạo 1030.3939600
Độ bất thường trung bình 144.90224
Độ nghiêng quỹ đạo 29.74517
Kinh độ của điểm nút lên 263.39935
Acgumen của cận điểm 344.85017
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

12008 Kandrup (1996 TY9) là một tiểu hành tinh bay qua Sao Hỏa được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1996 bởi T. B. Spahr ở Catalina [cần định hướng].

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12008 Kandrup
2058--12008-kandrup-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)