User Tools

Site Tools


2059--12189-dovgyj-la-gi

Dovgyj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 5 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12189
Tên thay thế 1978 RQ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9467108
Viễn điểm quỹ đạo 2.6339000
Độ lệch tâm 0.1500213
Chu kỳ quỹ đạo 1266.0140669
Độ bất thường trung bình 227.39242
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67508
Kinh độ của điểm nút lên 176.53823
Acgumen của cận điểm 144.43259
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

12189 Dovgyj (1978 RQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1978 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12189 Dovgyj
2059--12189-dovgyj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)