User Tools

Site Tools


2060--12391-ecoadachi-la-gi

12391 Ecoadachi (tên chỉ định: 1994 WE2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 16 tháng 11 năm 1994. Nó được đặt theo tên Adachi, a special ward of Tokyo, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • JPL Small-Body Database Browser
2060--12391-ecoadachi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)