User Tools

Site Tools


2061--12581-rovinj-la-gi

12581 Rovinj (tên chỉ định: 1999 RE34) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ở Đài thiên văn Višnjan ở Višnjan, Croatia, ngày 8 tháng 9 năm 1999. Nó được đặt theo tên thành phố thuộc Rovinj, Croatia.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 12001–13000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 12581 Rovinj
2061--12581-rovinj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)