User Tools

Site Tools


2062--12811-rigonistern-la-gi

Rigonistern
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi U. Munari và M. Tombelli
Nơi khám phá Cima Ekar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12811
Đặt tên theo Mario Rigoni Stern
Tên thay thế 1996 CL7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9233189
Viễn điểm quỹ đạo 2.6013443
Độ lệch tâm 0.1498510
Chu kỳ quỹ đạo 1242.8903650
Độ bất thường trung bình 254.81856
Độ nghiêng quỹ đạo 9.35989
Kinh độ của điểm nút lên 338.74299
Acgumen của cận điểm 118.07987
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

12811 Rigonistern (1996 CL7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1996 bởi U. Munari và M. Tombelli ở Cima Ekar. Nó được đặt theo tên Mario Rigoni Stern.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12811 Rigonistern
2062--12811-rigonistern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)