User Tools

Site Tools


2063--13077-edschneider-la-gi

Edschneider
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 4 tháng 11 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13077
Tên thay thế 1991 VD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1699955
Viễn điểm quỹ đạo 2.6537555
Độ lệch tâm 0.1002871
Chu kỳ quỹ đạo 1368.1407078
Độ bất thường trung bình 319.91618
Độ nghiêng quỹ đạo 4.11514
Kinh độ của điểm nút lên 191.86673
Acgumen của cận điểm 39.81756
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

13077 Edschneider (1991 VD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 11 năm 1991 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13077 Edschneider
2063--13077-edschneider-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)