User Tools

Site Tools


2064--13316-llano-la-gi

Llano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13316
Tên thay thế 1998 RJ75
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0594625
Viễn điểm quỹ đạo 2.4356097
Độ lệch tâm 0.0836799
Chu kỳ quỹ đạo 1230.7176879
Độ bất thường trung bình 138.69693
Độ nghiêng quỹ đạo 1.86565
Kinh độ của điểm nút lên 60.07758
Acgumen của cận điểm 119.99314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13316 Llano (1998 RJ75) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13316 Llano
2064--13316-llano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)