User Tools

Site Tools


2065--13654-masuda-la-gi

13654 Masuda (tên chỉ định: 1997 CV21) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Naoto Sato ở Đài thiên văn Chichibu ngày 9 tháng 2 năm 1997. Nó được đặt theo tên an area ngày the Japanese island thuộc Tanegashima.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13654 Masuda
2065--13654-masuda-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)