User Tools

Site Tools


2066--14252-audreymeyer-la-gi

Audreymeyer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 4 tháng 1 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14252
Tên thay thế 2000 AD64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9953572
Viễn điểm quỹ đạo 2.5297924
Độ lệch tâm 0.1181033
Chu kỳ quỹ đạo 1243.0908321
Độ bất thường trung bình 31.51280
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12727
Kinh độ của điểm nút lên 87.88690
Acgumen của cận điểm 181.96417
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14252 Audreymeyer (2000 AD64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 1 năm 2000 bởi Nhóm Nghiên cứu Thiên thạch gần Trái Đất thuộc phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14252 Audreymeyer
2066--14252-audreymeyer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)