User Tools

Site Tools


2067--14621-tati-la-gi

Tati
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 22 tháng 10 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14621
Đặt tên theo Jacques Tati
Tên thay thế 1998 UF18
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1064456
Viễn điểm quỹ đạo 2.5964034
Độ lệch tâm 0.1041832
Chu kỳ quỹ đạo 1317.0279421
Độ bất thường trung bình 157.01594
Độ nghiêng quỹ đạo 7.78743
Kinh độ của điểm nút lên 164.43717
Acgumen của cận điểm 329.03742
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

14621 Tati (1998 UF18) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 10 năm 1998 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14621 Tati
2067--14621-tati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)