User Tools

Site Tools


2068--15020-brandonimber-la-gi

Brandonimber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15020
Tên thay thế 1998 SV105
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0881088
Viễn điểm quỹ đạo 2.7420862
Độ lệch tâm 0.1353936
Chu kỳ quỹ đạo 1370.8830905
Độ bất thường trung bình 111.65263
Độ nghiêng quỹ đạo 2.24595
Kinh độ của điểm nút lên 104.12904
Acgumen của cận điểm 12.34436
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

15020 Brandonimber (1998 SV105) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15020 Brandonimber
2068--15020-brandonimber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)