User Tools

Site Tools


2069--15385-dallolmo-la-gi

Dallolmo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Osservatorio San Vittore
Nơi khám phá Bologna
Ngày khám phá 25 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15385
Tên thay thế 1997 SP4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7301881
Viễn điểm quỹ đạo 3.1941169
Độ lệch tâm 0.0783094
Chu kỳ quỹ đạo 1862.1281362
Độ bất thường trung bình 305.78937
Độ nghiêng quỹ đạo 11.73796
Kinh độ của điểm nút lên 130.68535
Acgumen của cận điểm 324.55770
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

15385 Dallolmo (1997 SP4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 9 năm 1997 bởi Osservatorio San Vittore ở Bologna.

Nó được đặt theo tên Umberto Dall'Olmo (1925–1980), một nhà thiên văn nghiệp dư.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15385 Dallolmo
2069--15385-dallolmo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)