User Tools

Site Tools


2070--15732-vitusbering-la-gi

15732 Vitusbering là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2061.1820673 ngày (5.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 11 năm 1990.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
2070--15732-vitusbering-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)